در دنیای امروز، تجربه ی هر شهروندی از عدالت، در گروی شناخت وی از حقوق شهروندی است و امکان صیانت از این حقوق در عرصه های مختلف زندگی و در موفقیت های گوناگون است. عدالت و قسط سایر ارزشهای معنوی مانند: مساوات، برابری و . . . ازجایگاه والاتری برخوردار است. بخش حقوقی نذر فرهنگی (وکال، حقوقدانان و مشاورین محترم حقوقی)در نظر دارد به منظور حل مشکلات حقوقی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه با اولویت بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی جهت کاهش تنش ها و بالابردن سطح آگاهی عمومی شهروندان علاقمند، نماید.

بخش حقوقی

 اهداف
*ترويج فرهنگ نذرِ وقت و تخصص درميان متخصصان امور حقوقی؛
* ارتقای سطح آگاهي شهروندان در خصوص حقوق وتکاليف خويش از طریق مشارکت داوطلبانه حقوقدانان؛
* ارائه ی مشاوره حقوقي و رسيدگي به مشکلات حقوقي زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان در قالب نذر فرهنگی؛
* هماهنگی و ایجاد فضای مناسب جهت ادای نذر تخصصی حقوقدانان.
* عضویت قشر عظیم متخصصین حقوقی (وکلای گرانقدر و مشاورین حقوقی ) در نذرفرهنگی؛
* کمک در ایجاد هر چه بیشتر روحیه ی نشاط و سر زندگی اجتماعی، به دور از تنش و ناهنجاری های اجتماعی به واسطه ی بالابردن سطح آگاهی های حقوقی شهروندان.
چشم انداز
دربخش حقوقی نذرفرهنگی ارائه ی نذورات تخصصی به دو طریق انجام می شود:
الف- برگزاري کارگاه هاي مشاوره ی حقوقي و حقوق شهروندی در سرای محلات، مساجد و حسینیه ها به منظور ارتقای
سطح آگاهی عموم مردم و رعایت حقوق شهروندی و همسایگان؛
ب – در مواردی که افراد گروه هدف (بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان) نیاز به مشاوره ی حقوقی داشته باشند، با
هماهنگی قبلی به دفاتر وکلای ارجمند عضو نذرفرهنگی معرفی می گردند.
فعالیت های بخش حقوقی به شرح زیر می باشد:
* برگزاری کارگاه حقوقی
* ارائه ی مشاوره ی حقوقی به صورت فردی
* جذب و پذیرش حقوقدانان و وکلاء
* دیگر اقدامات انجام شده در بخش حقوقی

نذر فرهنگی ، عقلانیت توام با عشق است. طراحی به سفارش هلدینگ تبلیغات اینترنتی دابی dabi.ir || طراحی سایت توسط MXGroup