نذر فرهنگی

سال 89 بر اساس ایده “نذر فرهنگی، نذر وقت و تخصص” یک مجموعه‌ایی به نام نذر فرهنگی راه افتاد که در سال 92 با شماره مجوز 33166 به نام موسسه خیریه نذر فرهنگی امام رضا (ع) ثبت رسمی شد. نذر فرهنگی یعنی مصداق امروزی ایثار، نذر فرهنگی یعنی فرهنگ نذر غیر مالی ، نذر فرهنگی یعنی بیشتر کردن نگاه غیر پولی به امر خیر، یعنی دوباره نگاه کردن به اهداف اصلی امر خیر.

اطلاعات تماس

آدرس: تهران. دیباجی شمالی نرسیده به بزرگراه آیت الله صدر
طبقه دوم مسجد الرضا (ع)
تلفن :

02126158274
02126158453

ba.oghalaee@yahoo.com
09123466964

ویدئو