جدیدترین فعالیت های بخش پزشکی

دانش پزشكي در دین مبین اسلام مورد تمجيد پيشوايان ديني قرار گرفته و به دليل هدفي كه علم پزشكي دارد، يعنی تأمين سلامت انسان و جنبه هاي الهي و معنوي، در روايات اسلامی، این حرفه در كنار علوم الهي عنوان شده است؛ از پيامبرگرامي اسلام(ص) نقل شده كه فرمودند: العلم علمان، علم االديان و علم البدان (بحار االنوار /220)؛ يعني دانش بر دو قسم است: علم دين شناسي و علم طب. اين تقسيم، ناظر به هدف علم است كه يا به منظور تغذيه ی روح و معنويت انسان است كه خداوند پيامبران را بدان جهت فرستاده است و آن شناخت دين الهي است، و يا به منظور سلامت جسمي و تقويت بنيه و توان كاري كه علم پزشكي متكفل آن است؛ بنابراين در كنار هم قرارگرفتن علم الديان و علم البدان، بيانگر ارزش علم پزشكی است.
بخش پزشکی نذر فرهنگی نیز با آگاهی از ضرورت سلامت و بهداشت در جامعه و بخصوص در میان اقشار بهره مند از نذورات تخصصی، با اهداف زیر فعالیت می نماید:

اهداف
1- برنامه ریزی جهت ایجاد تهیه ی بانک اطلاعاتی از متخصصین نیکوکار و افراد متقاضی تخصص ایشان؛
2- با توجه به حضور بخش پزشکی نذر فرهنگی در محلات محروم شهر تهران و مراکز بهزیستی، نیاز به آموزش بهداشت و راههای جلوگیری از بیماری ها احساس میگردد. یکی از مهمترین اهداف بخش پزشکی، برگزاری کارگاه های آموزشی و بهداشتی با مشارکت متخصصین نیکوکار در بخش پزشکی (کارشناس بهداشت، مامائی، پزشک عمومی، دندانپزشک و دیگر تخصص ها) جهت پیشگیری از آسیب های وارده به اقشار ضعیف از طریق آموزش بهداشت است؛
3- ترویج و توسعه ی فرهنگ نذر در بین متخصصین پزشکی و مهیا نمودن فضای ادای نذر؛
4- ارتباط و تعامل با شرکت های تجهیزات پزشکی و مشارکتشان در ارائه ی خدمات در قالب نذرفرهنگی.

چشم انداز
1- ارتقای سلامت آحاد مردم به ویژه گروه های ضعیف تر؛
2- ارائه ی بخشی از خدمات پزشکی به افراد بی سرپرست؛
3- افزایش احساس مسئولیت اقشار تحصیلکرده و متخصص در زمینه ی پزشکی نسبت به بهره مندان جامعه و ایجاد حس مشارکت بیشتر و تأثیرگذار بودن؛
4- ترویج فرهنگ نذر در بین متخصصین پزشکی در سطح کشور.

نذر فرهنگی ، عقلانیت توام با عشق است. طراحی به سفارش هلدینگ تبلیغات اینترنتی دابی dabi.ir || طراحی سایت توسط MXGroup