اهداف کلی

برگزاری سلسله نشست های نذر فرهنگی؛ که تلاشی است در مسیر فراهم ساختن زمینه های گفتگویی،ایده پردازی و مفهوم سازی برای طرح هر چه شایسته تر الگوی فرهنگی امر خیر(نذر فرهنگی) و تولید گفتمان علمی برای رفع خلأ های دانشی در این زمینه.

اهداف
معرفی نذر فرهنگی به عنوان طرحی نو در امر خیّر میان متخصصین و علاقه مندان در این حوزه، تولید گفتمان، دانش واژه و ادبیات علمی نذر فرهنگی، بیان مبانی علمی نذر فرهنگی در علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، دین و اقتصاد و مفهوم سازی برای نذر فرهنگی با توجه به این علوم مطالعۀ ارزیابانه و نقادانه شیوه های متداول امر خیّر از جمله نذر فرهنگی
– شناخت نذر فرهنگی به عنوان الگوی اثربخش معنوی و اجتماعی در زمینۀ امر خیّر
– توانمند سازی و ارتقاء دانش کارشناسی در اجرای بهینۀ خیّر/ نذر فرهنگی
– تولید کتابچه و عمومی سازی مفاهیم بدست آمده در جهت ترویج همگانی نذر فرهنگی
– ایجاد دریچه ای نو از امر خیّر برای متخصصین و علاقه مندان به این حیطه جهت ایجاد انگیزه و دغدغه در تولیدات علمی آینده

ضرورت
فرایندهای کنونی امر خیّر با ویژگی های خاص خود، آن را از امری فرهنگی با ویژگی های معنوی و درونی به امری کالایی با ویژگی های مادی تبدیل کرده است.
بازیابی مفهوم امر خیّر و ارزیابی نقادانه تاثیر و اثرات آن برای استمرار روحیۀ یاریگری، همیاری اجتماعی، دگریاری و مشارکت داوطلبانه آمیخته با تاثیرگذاری معنوی و در عین حال اجتماعی از ضروریات می باشد.
نذر فرهنگی با نگاه و رویکردی نو به امر خیّر می پردازد و تمرکز خود را از امر اقتصادی بر امر فرهنگی می گذارد ؛
درنتیجه برگزاری این سلسله نشست ها برای طرح هر چه شایسته تر این الگوی فرهنگی از امر خیّر(نذر فرهنگی) و تولید گفتمان علمی برای آن ضروری است.

محورهای کلی:

– نذر فرهنگی و جامعه

_ نذر فرهنگی و کودکان و نوجوان

– نذر فرهنگی، دین پژوهی و اخلاق

– نذر فرهنگی و اقتصاد

_ نذر فرهنگی و پزشکی و درمان

– نذر فرهنگی و روانشناسی و مشاوره

_نذر فرهنگی و آموزش

_ نذر فرهنگی و هنر  و خلاقیت

_ نذر فرهنگی و دیگر تخصص ها

 

نذر فرهنگی ، عقلانیت توام با عشق است. طراحی به سفارش هلدینگ تبلیغات اینترنتی دابی dabi.ir || طراحی سایت توسط MXGroup