معرفی بخش آموزش نذر فرهنگی

از فرمايشات امام محمد باقر (ع):
هيچ علمي جز به معرفت و شناخت پذيرفته نميشود و هيچ معرفتي جز با عمل حاصل نمي آيد.
ترجمه ی الحيات،ج1،ص347
از دیدگاه قرآن، در مرحله ی اول، آموزش مبانی دینی، شناخت مبدأ و معاد و تنظیم راهبرد مناسب زندگی، از نیازهای هر فردی در، فلسفه ی فرستادن پیامبران، برآورده کردن این نیاز فطری و کلی بشریت است.
این نیازها با توجه به زمان و مکان و در مرحله ی بعد، افراد ، مکمل ویژگیهای فردی، در ارتباط با هر شخص و جامعه ای، میتواند متفاوت با دیگران باشد، اما آنچه از مجموع آیات قرآنی میتوان استفاده کرد، که به همان ترتیبی که «تعلیم» یا «آموزش» در جامعه ی اسلامی ملزم بوده و هر اندیشمندی باید به عنوان زکات دانش خویش، آن را در اختیار دیگران قرار دهد، در تعلیم یا آموختن باید به نیازهای جدید پرداخته و خود را با متون از قبل تعیین شده، محدود نکرد و به این نکته توجه داشت که دانش بیش از آن که از تعلیم به دست آید، از تعلم حصول خواهد شد. در این راستا، اساتید ارجمند، معلمین گرامی، دبیران دلسوز و دانشجویان متعهد که به عنوان جهادگران حوزه ی علم و دانش تلاش میکنند، وارد میدان علم و فرهنگ شده و با ابتکار عمل در تعلیم و تعلم، آن را در اختیار دانشجویان و دانش آموزان قرار داده، و با گام نهادن در مسیر نذر فرهنگی با همتی مضاعف و عزمی راسخ به یاری گروه هدف نیز می پردازند.
در بخش آموزش، معلمین بازنشسته، همچنین دبیران دلسوز، دانشجویان متعهد و مؤمن در دانشگاهها و همچنین کانونهای دانشجویی از جمله: کانون یاریگران شریف که متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می باشند و کانون دانش پژوهان نخبه که متشکل از دارندگان مدال جهانی و کشوری(المپیادهای علمی) هستند، با نذر فرهنگی، مشارکتی معنادار،آگاهانه و عاشقانه را آغاز نموده اند و با کمک وهمدلی همه ی اعضای محترم بخش آموزش نذرفرهنگی، گامی مؤثر در راه نشر و اشاعه ی یکی از مهمترین فرهنگ های اسلامی، یعنی نذر برداشته و با نذورات تخصصی به دانش آموزان در زمینه ی تحصیلی یاری میرسانند.

اهداف:
– ایجاد همدلی و محبت بیش تر در بین متخصصین نیکوکار جامعه و بهره مند شدن از لذات معنوی؛
– مشارکت اجتماعی با نیت الهی و استمرار این راه در بین معلمین دلسوز و مهربان(بازنشسته و شاغل) و دانشجویان عزیز و دانش آموختگان؛
– اشاعه و ترویج فرهنگ نذر در جامعه بین متخصصین نیکوکار که وقت و مهارت خود را نذر نمایند؛
– ارتقای سطح آگاهی اجتماعی و تعالی سطح دانش عمومی دانش آموزان؛
– ایجاد ارتباط با کانون های دانشجویی و مؤسسات خیریه ای هم راستا با نذرفرهنگی بخش آموزشی.

چشم انداز
*  ترویج فرهنگ نذر در بین اقشار تحصیل کرده (اساتید محترم، معلمان دلسوز، دانشجویان عزیز) برای اشاعه ی علم خود در بین دانش آموزان مستعد آموزش؛
*  ترویج فرهنگ علم آموزی و علم اندوزی در بین دانش آموزان گروه هدف؛
*  ارائه ی الگوی موفق بخش آموزش نذرفرهنگی به دیگر استانهای کشور؛
*  ایجاد روحیه ی جهادی در کسب علم و دانش در بین دانش آموزان و دانشجویان؛
*  تجلیِ بخش فرهنگ نذر در بین متخصصین بخش آموزش به ویژه تکلیف گرایی، مسئولیت پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، ایثارگری، نوآوری و حمایت از کسانی که به تخصص بخش آموزش نیاز دارند؛
*  حمایت و پشتیبانی از گروههای آموزشی (کانونها و انجمن های علمی – دانشجویی) با هدف بهره مندی دانش آموزان مستعد از پتانسیل های موجود در محله ی شهید هرندی(دروازه غار سابق) دانش آموزی ده ساله(پسر) در مقطع دوم ابتدایی تحصیل می کرد که به دلیل کم توجهی و عدم یادگیری، مدرسه عذر ایشان را خواسته بود. دانش آموز مزبور، سال اول ابتدایی را دو سال و سال دوم ابتدایی را نیز دو ساله خوانده بود. با شناسایی این دانش آموز و درخواست مادر ایشان- که تحت پوشش ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار هستند- مبنی برکمک به دانش آموز یاد شده، بخش آموزش نذرفرهنگی با کمک یکی از معلمین بازنشسته ی عضو نذرفرهنگی، سرکار خانم شیری که ساکن شهرری در محدوده ی منطقه 20 می باشند، و از ابتدای فعالیت نذر فرهنگی با باورهای دینی خود همراه این حرکت خداپسندانه ی اجتماعی بوده اند، برای دانش آموز مذکور، در سرای محله ی شهید هرندی به صورت مستمر و هفته ای سه روز، کلاس گذاشته و با صبر و تلاش و ایثار، وقت و تخصص خود را نذر دانش آموز کرده و بعد از تلاش 6 ماهه، دانش آموز نه تنها کلاس سوم ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانده، در حال حاضر نیز در مقطع چهارم ابتدایی تحصیل می کند و به جامعه ی مدرسه و دوستانش بازگشته و لبخند رضایت بر چهره مادر و خود نشاند.

نذر فرهنگی ، عقلانیت توام با عشق است. طراحی به سفارش هلدینگ تبلیغات اینترنتی دابی dabi.ir || طراحی سایت توسط MXGroup