• برگزاری کلاس آموزشی درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  سرکار خانم مظاهری عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس ریاضی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  با همراهی و حمایت عضو محترم و نیکوکار نذر فرهنگی سرکار خانم مظاهری روز شنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۲ از ساعت ۱۶-۱۴ کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس ریاضی برای۴نفر از دانش آموزان مستعد تحصیل در سرای محله لشگر شرقی [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی دروس ابتدایی در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  سرکار خانم تقوی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دروس پایه ششم ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند بخش آموزش نذر فرهنگی اقدام به برگزاری مستمر کلاس آموزشی در زمینه دروس پایه هفتم ابتدایی، در روزهای پنج شنبه  از ساعت ۱۴-۱۲توسط نیکوکار محترم سرکار خانم تقوی در  سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی دروس نهضت سواد آموزی درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  سرکار خانم مختاری عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دورس نهضت در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  با همراهی و حمایت نیکوکار محترم بخش آموزش سرکار خانم مختاری روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۸/۱۹ از ساعت ۱۱-۹ کلاس آموزشی در زمینه تدریس دروس نهضت سواد آموزی برای بانوان سرپرست خانوار پرداختند. نذرشان قبول حق

 • برگزاری کلاس آموزشی درس شیمی درسرای محله بهارستان منطقه ۱۲ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

   سرکار خانم سرچمی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس شیمی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  با همراهی و حمایت نیکوکار محترم بخش آموزش سرکار خانم سرچمی روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۴ از ساعت ۱۷-۱۵ کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس شیمی برای یک نفر از دانش آموزان مستعد تحصیل در سرای محله بهارستان منطقه [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی درس عربی در مرکز شهربانوی منطقه ۱۳ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

   سرکار خانم کیایی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس درس عربی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  بخش آموزش نذر فرهنگی  در تاریخ های  ۹۵/۸/۱۰و ۹۵/۸/۱۷از ساعت ۱۲-۱۴ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم کیایی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس عربی برای یکی از فرزندان بانوان سرپرست خانوار [...]

 • برگزاری کلاس آموزش علوم کامپیوتری درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  جناب اقای جوکار عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس علوم کامپیوتری در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  بخش آموزش نذر فرهنگی در روز یکشنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۳ از ساعت ۱۱-۹ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم  جناب آقای جوکار اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس علوم کامپیوتری در سرای محله لشگر شرقی منطقه [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی دروس ابتدایی در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  سرکار خانم تقوی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دروس پایه ششم ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند بخش آموزش نذر فرهنگی اقدام به برگزاری مستمر کلاس آموزشی در زمینه دروس ششم ابتدایی،از روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۷/۸توسط نیکوکار محترم سرکار خانم تقوی در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ جهت ۴ نفر [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی درس ریاضی در سرای محله بهارستان منطقه ۱۲ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  سرکار خانم حیدری عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس ریاضی پایه هشتم در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  بخش آموزش نذر فرهنگی در روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۸/۱۰ از ساعت ۱۷-۱۵ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم حیدری اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس ریاضی برای دو نفراز فرزندان بانوان [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی درس عربی در سرای محله بهارستان- منطقه ۱۲ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

   سرکار خانم آرامیان عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس درس ریاضی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.   بخش آموزش نذر فرهنگی در راستای خدمت رسانی به افراد کمتر برخوردار جامعه، با همیاری و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم آرامیان اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه درس ریاضی در روز  پنج شنبه  مورخ  ۹۵/۸/۱۳از [...]

 • برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی در ساختمان مرکز کوثر منطقه ۱۳ سه شنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۵

  جناب آقای خرمی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس ریاضی پایه هشتم در قالب نذر فرهنگی پرداختند.  بخش آموزش نذر فرهنگی در روز پنجشنبه مورخ  ۹۵/۷/۲۹با همراهی و حمایت نیکوکار محترم جناب آقای خرمی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس ریاضی پایه هشتم برای یکی از فرزندان بانوان سرپرست خانوار [...]