گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی، در روز جمعه مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران در جشنواره تئاتر شهر به صحنه رفت.

 تئاتر شورایی جشنواره تئاتر شهر - نذر فرهنگی- سال 95

در راستای ترویج فرهنگ نذر در بین قشر هنرمند جامعه و همچنین کمک به زنان سرپرست خانوار، مددکاران ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری مؤسسه خیریه نذر فرهنگی در بخش تئاتر شورایی جشنواره تئاتر شهر شرکت نمودند.

تئاتر شورایی، زیر مجموعه علوم تئاتر کاربردی است و جز جریان های مردمی محسوب می شود و هدف از آن تئاتر درمانی است.

به همین منظور جناب آقای آریان رضایی، دبیر کانون تئاتر شورایی جشنواره تئاتر شهر و از اعضاء نذر فرهنگی،  به مدت دو ماه به آموزش مددکاران پرداختند و در نهایت تیم تئاتر شورایی نذر فرهنگی با موضوع خشونت خانگی جهت شرکت در جشنواره تئاتر شهر آماده اجرا گردید.

مددکاران اداره مشاوره ستادتوانمندسازی روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۳۰ در فرهنگسرای بهمن مقابل داوران جشنواره تئاتر شهر اجرا نمودند و از بین ۲۰ گروه شرکت کننده در جشنواره جزء ۶ گروه منتخب جهت اجرا در جشنواره گردیدند.

 گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی با موضوع خشونت خانگی در مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران جهت شرکت در بخش غیر رقابتی جشنواره اجرای خود را به نمایش گذاشتند که این امر علاوه بر تجربه جدید در مددکاری برای ایشان، زمینه ای برای ترویج فرهنگ نذر در بین هنرمندان و هنر دوستان قرار گرفت.

گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی، در روز جمعه مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران در جشنواره تئاتر شهر به صحنه رفت. گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی، در روز جمعه مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران در جشنواره تئاتر شهر به صحنه رفت. گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی، در روز جمعه مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران در جشنواره تئاتر شهر به صحنه رفت. گروه تئاتر شورایی نذر فرهنگی، در روز جمعه مورخ ۹۵/۶/۲۶ در فرهنگسرای ارسباران در جشنواره تئاتر شهر به صحنه رفت.