خانم دکتر فاطمه زارعی، دکتری آموزش و ارتقای سلامت نیکوکار بخش پزشکی

زارعی بنده بسیار خرسندم که شایستگی مشارکت در این فرهنگ‌سازی معنوی را پیدا کردم و همچنین در مقایسه با تلاش‌های سایر کشور‌ها که خیریه‌ی اطلاعات (charity information) دارند، نذر فرهنگی نیز زمینه را برای متخصّصین و داوطلبین کشورمان فراهم کرده است. بنده در حوزه‌ی سلامت و آموزش سلامت با نذر فرهنگی همکاری دارم و معتقدم آموزش سلامت و فرهنگ‌سازی آن می‌تواند زمینه را برای یادگیری نسبتا پایدار برای مخاطبین فراهم آورد، و نذر فرهنگی، بستری مناسب و آماده برای آموزش سلامت به  عموم جامعه است.
عدالت در سلامت، مقوله‌ای است که در بیانیه‌های بین‌المللی سلامت، تاکید کننده‌ی این موضوع است که  دریافت خدمات سلامت، حق هر فرد بدون درنظر گرفتن هرگونه  محدودیت  و شرایط است . بدیهی است که مخاطبین تحت پوشش ستاد نذر فرهنگی به دلیل دارا بودن  محدودیت‌هایی،  از دریافت خدمات آموزشی مورد نیاز در حیطه‌ی سلامت کم‌تر برخوردارند. بنابراین  بنظر می‌رسد نذر فرهنگی حامی  رویکرد «عدالت در سلامت»  است.
به نظر می‌رسد که اطلاع‌رسانی برای ترویج فرهنگ نذر در راستای شناساندن نذر فرهنگی، پوشش وسیعی ندارد. پیشنهاد می کنم، قدرت رسانه‌های اجتماعی و تشکیل شبکه‌های اجتماعی درارتقای سطح آگاهی عموم جامعه در نظر گرفته شود.
خاطره‌ای که دوست دارم از همکاری با نذر فرهنگی بیان کنم، این است که ۱ماه به پایان سال ۹۱ باقی مانده بود و در نظر داشتم تا به ارزیابی اقدامات شخصی خود در طول سال بپردازم. با خود فکر می‌کردم که مدتی است آموزش رایگان نداده‌ام و این اقدام را در روند تقویت سلامت معنوی خود ضروری می دانستم. بعد از چند روز، از نذر فرهنگی با بنده تماس گرفتند و برای آموزش مشاوره در ستاد توانمند سازی زنان، دعوت کردند و این بسیار برای بنده احساس مفید بودن را فراهم آورد.

        تلاش مقدس و همت عالی‌تان متعالی باد/  نذرتان قبول حق