کلاس اموزش عروسک سازی در شهربانوی منطقه ۱۶

روز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶  کارگاه آموزش عروسک سازی توسط نیکوکار بخش دیگر تخصصها سرکار خانم سید زهرا حسینی قلعه اخلاصی در شهربانوی منطقه ۱۶ برگزار گردید.

IMG_3038 IMG_3040