نذروقت وتخصص زکات علم وتخصص نیکوکاران محترم

امروزه آنچه که از آن با عنوان نذر در دایره مناسبتهاى مذهبى یاد مى شود رسیدن نذرکننده به خواست و حوائج خود و البته  رسیدن به رضاى خداوند متعال می باشد. طرح نذر فرهنگى، اما به جهت داشتن قید فرهنگى بر آن است تا علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ نذر که موضوعى فراتر از نذر و انفاق مال و اموال انسان در راه خداوند است، گونه اى جدید و البته مغفول مانده که همانا نذر وقت و مهارت افراد است، را ترویج کند تا موضوع نذر فقط در محدوده نذر مال و اموال و مایملک افراد قرار نگیرد و متخصصین نیز مجالى بیابند تا به وسیله نذر وقت و مهارت خود در راه رضای خدا احسان نمایند و فضایی جدید از ایثار وگذشت ومحبت را در جامعه ترویج نمایند.

شهردارى تهران به عنوان حامى و پشتیبان مالى و معنوى نذر فرهنگی توانسته دریچه جدیدى به سوى این موضوع باز کند. نذر وقت و مهارت، موضوعى است که شاید کمتر کسى به آن توجه داشته باشد وطرح نذرفرهنگى بر آن است تا متخصصین بتوانند زکات علم و تخصص خود را در قالب نذر ارائه نمایند.

بر همین اساس، طرح نذر فرهنگى در راستاى گسترش فعالیتهاى فرهنگى و اجتماعى خود قصد دارد تا از طریق ابزارهاى فرهنگى و هنرى که ماندگارى و تأثیرگذارى بیشترى را در جامعه ایجادمی کنند؛ فرهنگ نذر وقت و تخصص  را در جامعه نهادینه کند.

گام های نخست نذر فرهنگی :

نذر فرهنگی با دعوت از اعضاء متخصص محترم در سال ۸۸، در گام نخست در کانون اصلاح و تربیت تهران و تحت نام پدران ومادران معنوی گرد هم آمدند در این طرح حدود ۵۰ نفر از شهروندان نوعدوست تهرانى (اعضاء محترم) ، با نذر وقت و تخصص خود از نزدیک با نوجوانانى که هرگز کسى به ملاقاتشان نمى آمد ملاقات کرده و از مسایل و مشکلات آنها با خبرشدند تا در صورت امکان به منظورحل مشکلات آنها اقدام کنند(پزشکان،مشاوران،معلمین و وکلا). وهمچنین متوجه این موضوع با شیم که با تزریق محبت در اجتماع کمتر شاهد حضور نوجوانان در این مراکز باشیم.

تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد نذر کننده و نذر گیرنده در نذر فرهنگی:

طرح نذر فرهنگى، طرحى است اجتماعى فرهنگى که قصد آن احیاى سنت حسنه نذر وایجاد فرصت براى تمام افرادى است که می خواهند و می توانند وقت و مهارت خود را نذر کنند.

با عنایت به اینکه الویت اول جهت بهرهمند شدن افراد از نذورات تخصصی، بانوان سرپرست خانوار و فرزندانشان می باشند،در برنامه ریزیهاى انجام گرفته وتجزیه وتحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه نذر فرهنگی از افراد نیکوکار و انطباق آن با بانک اطلاعاتى زنان سرپرست خانوار، ترتیبى اتخاذ شد تا زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان که نیازمند وقت و مهارت افراد نیکوکار هستند بتوانند ازاین امکان بهره ببرند. برگزارى کلاسهاى تقویتى براى فرزندان زنان سرپرست خانوار که داراى ضعف تحصیلى هستند، انجام مشاوره هاى حقوقى و تربیتی و خانوادگی و ارائه خدمات  پزشکى به افراد، توسط اعضاء محترم (حقوقدانان مشاوران و پزشکان ) از جمله نذورات ارائه شده است. طرح نذر فرهنگى بر آن است تا با اجراى موفق این طرح در کلانشهر تهران و اشاعه نذر فرهنگى دربین شهروندان نوعدوست تهرانى، با بهره گیرى ازبرآیند کار و فعالیت انجام شده گام در عرصه ملى و کشورى گذارده و با حساس سازى مردم و مسئولین نسبت به این فعالیت خیر و پسندیده دامنه فعالیت آن را گسترده و کشوری سازد. در این مرحله از طرح نیزبا دعوت از افراد ذى نفوذ ملزومات و مقدمات کشورى کردن طرح فراهم آورده شده است.