مصاحبه با سرکار خانم مهندس فهیمه فیروزفر رئیس ستاد توانمندسازی امور بانوان شهرداری تهران و عضو و حامی نذر فرهنگی

سرکارخانم مهندس فهیمه فیروزفر  : نذر فرهنگی مساوی است با تقویت انسجام اجتماعی

125محور اساسی نذر فرهنگی، عقلانیت توأم با عشق است. این مطلب به نوعی بازگوکننده‏ی احساس مشترک نیکوکارانی است که در قالب این طرح به ارائه نذرهای خود از وقت و تخصص شان پرداخته اند. معمولا نذر هزینه ای است که ما برای برآورده شدن حاجات خود متقبل می شویم. عقل به انسان حکم می کند که راحت‏ترین راه را برای پرداخت تعهداتش در نظر بگیرد، اما همراهی عقل و عشق، او را وا می دارد تا نه به راحت ترین روش که به ارزشمندترین و اثربخش ترین شکل، نذر خود را ادا نماید. از این رو اوج حظ معنوی و نشاط روحی ناشی از ادای نذر زمانی است که فرد نه از سرمایه های گذرا که از سرمایه های عمرش یعنی وقت و مهارت خود که می تواند برایش منبع تولید ثروت باشد، به دیگران ارزانی بدارد.

نذر فرهنگی در پی احیاء و بسط سنت های نیکوی ایرانیان مسلمان در طول تاریخ است که آموختن علم و فن و هنر به طالبان آن را همان قدر ارج می نهند که محبت و دستگیری و حمایت از نیازمندان را حائز اهمیت می شمارند. سنت هایی که فرد را نه در برابر جامعه بلکه عضوی از آن و نه آسیب بیننده از جانب اجتماع که بهره مند از مواهب بی‎شمار زندگی اجتماعی در نظر می گیرند. بر طبق این سنت ها هر فرد مسئولیت هایی انکارناپذیر و تعهداتی معین در برابر مواهبی دارد که جامعه به وی ارزانی داشته است.

در گذار از جامعه سنت محور به جامعه مدرن یکی از عارضه‏های چالش برانگیز سست شدن پیوندها و افزایش فاصله بین افراد است که در نتیجه‏ی آن، شناخت ها کم رنگ تر و روابط غیرشخصی تر می گردد. جامعه ما نیز از این روند مصون نبوده است. در چنین شرایطی انقلاب فناوری اطلاعات زمینه لازم برای گذار کم هزینه از این مسیر را فراهم آورده که طی آن اشکال جدیدی از ارتباط بین آحاد جامعه در قالب شبکه های مجازی مبتنی بر فناوری اطلاعاتی فراهم شده است. نذر فرهنگی با بهره گیری از این ظرفیت عظیم تلاش نموده است تا متخصصان نیکوکار را به شکلی بلاواسطه به متقاضیان مهارت ها و فنون مورد نظر متصل سازد. برقراری ارتباط مذکور علاوه بر نقشی که در انگیزه بخشی برای ارائه دهندگان نذر از یک سو و بهره‏مندی مؤثرتر و کارآمدتر طالبان این گونه نذورات از سوی دیگر، ایفا می کند، تقویت انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ نوع دوستی در جامعه را نیز در پی خواهد داشت.