فرهنگ، اساس ملّت است، اساس ملّیت یک ملّت است، اساس استقلال یک ملت است.


حضرت امام خمینی (ره)- نذر فرهنگیاصولاٌ خصیصه خودباوری و اعتماد به نفس، که اساس استقلال کشور را تشکیل می دهد در حوزه فرهنگ یک جامعه تبلور می یابد و یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ اصلاح نظام تربیتی بر اساس مبانی و اصول اعتقادی اسلام است.

از فرمایشات معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)۶۷/۲/۱۹