سلسه جلسات هم اندیشی با اعضاء فرهیخته و نیکوکار عضو نذر فرهنگی در هرچه با شکوه تر برگزار شدن اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی

صبح روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ۹۴، جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری اولین بزرگداشت ملّی نذر فرهنگی برگزار شد.

این جلسه با حضور جمعی از بانوان فرهیخته و مدیران ارشد در شهرداری تهران، به عنوان سازمان فرهنگی اجتماعی و خدماتی و حامی نذر فرهنگی برگزار شد.جلسه با هدف معرفی بخش های چهار گانه اولین بزرگداشت ملّی آئین نذر فرهنگی و تبادل تجربیات و دستیابی به روش های نوین اجرایی و مشارکت در تشکیل کارگروه های تخصصی در برگزاری هرچه شایسته تر این بزرگداشت ملّی برگزار و در ادامه با طرح نقطه نظرات کارشناسی و دستیابی به راه حل های ارزنده ای ارائه و در پایان جلسه عزیزان به دیدار جانبازان گرانقدر مرکز توانبخشی ثارالله، واقع در خیابان ولی عصر- خیابان شهید فلاحی- خیابان مقدس اردبیلی- خیابان ثارالله رفته، و برای ثابت قدم تر بودن درخدمت به مردم، از جانبازان عزیز التماس دعا داشتند.

 جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان  جلسه اولین بزرگداشت ملی نذر فرهنگی - جلسه امور بانوان