سرکار خانم مهندس فهیمه فیروزفر مدیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران و عضوطرح نذر فرهنگی

نذر فرهنگی، الگویی موفق جهت گسترش در سطح ملی

سرکارخانم مهندس فهیمه فیروزفر مدیر ستادتوانمندسازی شهرداری تهران و یکی ازاعضای فعال طرح نذرفرهنگی، در رشته فناوری اطلاعات تحصیل کرده است. به اعتقاد او سامانه اطلاعاتی که از افراد نذرکننده ونذرگیرنده تشکیل شده است، فردی را که به تخصص و وقت دیگری نیاز دارد، برای برطرف شدن نیازش با فرد متخصص مرتبط میکند.وی می گوید برگزاری کلاسهای تقویتی آموزشی برای فرزندان زنان سرپرست خانواردارای ضعف تحصیلی، انجام مشاوره های حقوقی و روانشناسی و ارایه خدمات پزشکی برای زنان سرپرست خانوار و افراد نیازمند توسط پزشکان و حقوقدانان و مشاوران عضو نذر فرهنگی، بخشی از فعالیتهای نذر فرهنگی در این برهه بوده است. در این مطلب به معرفی این سامانه پرداخته شده است.

  • معرفی سامانه و سبد نذر

طبق ارزیابی های صورت گرفته، نذر فرهنگی بر آن شد تا در فاز نخست طرح در پنج بخش پزشکی،مشاوره و روان درمانی، حقوقی، آموزشی و دیگرتخصص ها در سامانه نذر فرهنگی از متخصصین محترم ثبت نام به عمل آورد .

به منظوراتصال مددجویان و نیکوکاران ارجمندیک سامانه اطلاعاتی تشکیل شد و با ثبت اطلاعات این افراد و شناسایی نیازها و تخصص ها، فردی که به تخصص و وقت دیگری نیاز دارد، برای برطرف شدن نیازش با فرد متخصص مرتبط می شود .

یکی از اهداف نذر فرهنگی، حمایت و پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان است که نیازمند گرفتن خدمات نذر فرهنگی هستند.

در این راستا با تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده در سامانه و سبد نذر فرهنگی، ترتیبی اتخاذ شده است تا فرزندان زنان سرپرست خانوار هم که نیازمند آموزش هستند، بتوانند از وقت و مهارت افراد نیکوکار بهره ببرند.

برگزاری کلاس های تقویتی آموزشی برای زنان سرپرست خانوار دارای ضعف تحصیلی، انجام مشاوره های حقوقی و روان شناسی و ارایه خدمات پزشکی برای افراد نیازمند توسط پزشکان وحقوقدانان عضو طرح نذر فرهنگی، بخشی از فعالیتهای نذر فرهنگی در این برهه بوده است.

چکیده ای از فعالیت های انجام شده درخصوص سامانه نذر فرهنگی

  • تهیه بانک اطلاعاتی از خیرین صاحب مهارت ووقت :

وجود اطلاعات پراکنده به صورت دستی ازخیرین ثبت نا مکننده در نذر فرهنگی و همچنین نیازمندان به خدمات ارایه شده در قالب نذرفرهنگی، لزوم ایجاد یک شبکه اطلاعاتی منسجم از افراد و همچنین توسعه طرح و ثبت نامهای جدید درکنار تجزیه وتحلیل اطلاعات ثبت شده وآمار عملکرد، می طلبید که به موضوع تهیه بانک اطلاعاتی خیرین صاحب وقت وتخصص و مهارت وسامانه اطلاعاتی پرداخته شود.

  •  تهیه بانک اطلاعاتی از افراد متقاضی مشارکت در طرح نذر فرهنگی :

وجود حجم مشکلات اجتماعی فرهنگی افراد در جامعه امروز و لزوم استفاده از کمک افراد خیر جهت رفع مشکلات از طریق ارتباط نذ رکننده و نذ رگیرنده باعث شد تا در قسمتی از موسسه نذر فرهنگی بانک اطلاعات افراد متقاضی کمک نیز تشکیل شود تا کار تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی تناسب کمک ونیاز باسرعت بیشتری صورت گیرد .

  • ایجاد فرایند متصل کردن مددجویان با اعضای نیکوکار طرح نذر فرهنگی صاحب مهارت و تخصص:

پس از ثبت اطلاعات نذر کننده ونذرگیرنده در سامانه توسط کاربر و تجزیه و تحلیل اطلاعات ثبت شده به منظور ایجاد فضای صحیح نذر در سراهای محلات و تحت نظارت مدیر محله با ایشان جلسه هماهنگی و یا تماس تلفنی برقرار وعضو محترم متخصص نذر فرهنگی (پزشک، معلم، و کیل و مشاور)میتواند ادای نذر خود را به جا آور د.

  •  ارایه خدمات فرهنگی به افراد متقاضی که شامل آموزش، مشاورهای پزشکی حقوقی و …

تمام سعی و تلاش در طرح نذر فرهنگی معطوف به این امر مهم است که کسانی که نیاز به خدمات فرهنگی و اجتماعی دارند و نمی توانند این نیاز را به دلایل مختلف(مالی و غیر مالی) بر طرف کنند از فرصت پیش آمده بهره ببرند .

  •  جذب نیکوکاران در بخش فرهنگی به این امرخدا پسندانه:

نذر فرهنگی در بخش جذب نیکوکاران سعی دارد ضمن جلب افراد برجسته فرهنگی – اجتماعی (پزشکان، هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران) درجهت ترویج فرهنگ نذر در جلب مخاطبان عمومی نیز گامی موثر بردارد . در کناراین امر ترویجی ؛ جلب مخاطبانی از عرصه سیاست و تصمیم گیرندگان دولت و مجلس نیز خواهدتوانست موانع و مشکلات فراروی طرح را از میان بردارد .

  • سامانه نذر فرهنگی

حضور در فضای اینترنتی نیز یکی دیگر از فعالیتهای اعضاء محترم نذر فرهنگی است که بی وقفه تلاش نمودند تانذر فرهنگی نیز در فضای مجازی بتواند حضورداشته باشد. در حال حاضر علاقه مندان می توانند بامراجعه به سایت نذر فرهنگی، به آدرس اینترنتی www.nazrefarhangi.ir به صورت مستقیم ثبت نام نمایند و همچنین می توانند از اطلاعات ومقالاتی که در خصوص نذر فرهنگی نوشته شده است استفاده نمایند.

1239