سرکار خانم راضیه قر ه خانی عضو محترم بخش آموزش

خانم راضیه قر هخانی خیر جوانی است که لیسانس آموزش زبان انگلیسی دارد و در آموزشگاه های مختلف سطح شهر تهران مدرس زبان است.

وی ۳۱ سال دارد و سال ۸۸ از طریق یکی از دوستانش با این طرح گسترده آشنا شده است. پس از افتتاح بوستان ولایت کلاسهای او در آنجا برگزار میگردد. اغلب کلا سهای اوخصوصی و برای یک یا دو نفر وبه صورت رفع اشکال بوده است. قر ه خانی میگوید: ترجیح آن است که این کلاس ها تنها به زمان امتحانات محدود نشود و در طول سال تحصیلی به صورت پیوسته و گروهی برگزار گردد و در کنار آن نیز روش های تشویقی برای دانش آموزان فعا ل تر در نظر گرفته شود. از آنجا که بسیاری از این محصلین در حیطه های غیر آموزشی نیز مشکلات فراوانی دارند بهتر است تمهیداتی در نظر گرفته شود تا با توانمند سازی هرچه بیشتر این دانش آموزان، قدمی در راستای تأمین آینده کاری ایشان برداشته شود.

یکی از پیشنهادات وی در این راستا برگزاری مداوم کلاس های تدریس مکالمه زبان برای مددجویان است تا کسانیکه به سبب هزینه های بالا امکان استفاده از آموزشگاه ها را ندارند به این وسیله کسب علم و تجربه کنند. او آمادگی خویش را برای تدریس رایگان در چنین دوره هایی ابراز میدارد و اینگونه کارکردن را بسیار بنیادی و اساسی تر از رفع اشکال محدود به فصل امتحانات می داند.