دکتر علی صنیعی عضو محترم بخش پزشکی

دکتر علی صنیعی که در کشور کانادا دوره تخصصی لیزر گذرانده یکی از پزشکانی است که به طرح نذر فرهنگی پیوسته است.

لطفاً خودتان را بیشتر معرفی کنید.

در سال ۱۳۴۳ به دنیا آمدم و در سال ۱۳۷۴ فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

چندین سال در نقاط محروم و مناطق دو رافتاده کشور کار کردم، در استان خوزستان مناطقی که در کوه های زاگرس بین استان خوزستان و چهارمحال بود. چند سال آنجا فعالیت داشتم و از دوره طرحم چند سال بیشتر آنجا ماندم وبعد به تهران آمدم. بعد با همسرم تصمیم گرفتیم برای یک سری دور ههای تخصصی به خارج کشوربرویم. به کشور کانادا رفتم و در شهر تورنتو درکالج آقای پروفسور دانیل مشغول فعالیت شدم.

دوره تخصصی لیزر را گذراندم. بعد از آنکه مدرک اینترنشنال لیزر را گرفتم مدتی هم آنجا کار کردم و بعد برگشتم به کشور و از آن موقع به بعد هم درمطب و هم در مراکز لیزر به عنوان پزشک لیزر کارمی کنم. چند سال پیش بود که با شهرداری منطقه ۱۸ همکاری کردیم در زمینه ویزیت بیماران بی بضاعت. حدود ۵ تا ۶ سال است که به طورمداوم هفته ای دو روز بخشی از وقتم را گذاشتم برای این کار. روزهای دوشنبه و پنجشنبه در این مدت وقتم را برای مردم بی بضاعت این منطقه گذاشتم. در محدوده پاسگاه نعمت آباد به صورت رایگان بیماران را ویزیت کردیم. در این بین هم به بهانه مناسبت هایی راجع به بعضی چیزها باید آگاهی داده می شد به مردم منطقه. برای این کارهم همکاری شهرداری منطقه، کلاس های آموزشی گذاشتیم به صورت رایگان برای مردم؛ که باعث می شود سطح آگاهی مردم بالا رود.

تعریف شما از نظر فرهنگی چیست؟

هر وقت که یک امر غیر واجب را برای خودت واجب بدانی و هر کس آنچه که دارد و توانایی اش را برای خدمت به دیگران بگذارد، در حالی که وظیفه اش نیست و حتماً نباید آن کار را انجام دهد، اصلا به او واجب نیست و به آن می گویند نذر. حالا هر کس متناسب با توانایی اش ممکن است بخشی از مال خودش

را ببخشد و یا از توانایی خود استفاده کند. هرکس از تواناییهایش مایه بگذارد برای مردم ویا یک فرد خاص، به این می گویند نذر فرهنگی.

چطور توانستید با این مشغله کاری به اینکار نیز بپردازید؟

اگر انسان بتواند برای خودش برنامه ریزی و وقتش را تنظیم کند، مشکلی نیست. البته بیشتر ما چون بی برنامه کار می کنیم نمی توانیم آن طورکه باید کارهای خودمان را انجام دهیم. اگر شما برنامه ریزی درستی داشته باشید امکان نداردنتوانید کارهایی که میخواهید انجام دهید.

نذر فرهنگی چه برکاتی داشته است؟

من نمیخواهم بگویم که کاری انجام داد ه ام درمقابل خیلی کارهایی که دیگران انجام داده اند.

ولی وقتی آدم یک کاری انجام می دهد، به خصوص برای یک قشر ضعیف، همین قدر که آن شخص می آید تشکر میکند و یا خودت میبینی که یک کار مثبت انجام دادی، این اعتماد به نفس میدهد. آدم خودش پیش خدای خودش فکر میکند چقدر مثبت بوده و این را با هزارن هزارپول و مسایل مادی نمی توان عوض کرد. اینکه یک نفر بیاید و برای شما دعا و از شما تشکر کند،همین کافی است. این در واقع بزرگ ترین برکتی است که برای من داشته. خیلی از همکاران ما هم بودند که می خواستند این کار را انجام دهند و آنها را معرفی کردیم. اخیراً یکی ازهمکاران آمده درهمان خانه سلامت که من کار می کنم درزمینه دیگری مشغول شده و از این جهت خیلی خوب بوده است.

نظرتان درباره این طرح چیست؟

واقعا طرح مثبتی است و اگر این کار فراگیر شود بهتر است. خیلی افراد خیر داریم که به دنبال این کارهاهستند و اگر اطلا ع رسانی کافی صورت گیرد، برای مردم خیلی مفید است. من مطمئنم کسان دیگری هستند که آماده فعالیت اند و نمیدانند چنین کاری هست. اگر از طریق رسانه ها به خصوص روزنامه همشهری به اطلاع برسد بسیار مفید خواهد بود. اگربه این موضوع پرداخته شود شما مطمئن باشید درجامعه بیشتر خواهد شد.

بازخورد بین قشر تحصیل کرده چطور بوده؟

اگر منظورتان افرادی باشد که نذر را انجام میدهند، همه خیلی راغب بودند و خیلی دوست داشتند که بیایند این کار را انجام دهند. افرادی که برایشان کار میکنیم بیشتر افراد ضعیف هستند که تحصیلات چندانی ندارند اما در تمام قشرها موثر بوده و همه استقبال کرد هاند از این موضوع.