دکتر بینش امامی، پاتولوژیست و نیکوکار بخش پزشکی

امامیبه عنوان یک عضو، باعث افتخار است که می‌توان یک کار هر چند کوچک را ولی با عشق انجام داد؛ همان‌طورکه حضرت‌ علی (ع) می‌فرماید: «زکات العلم نشره» زکات علم و دانش ما نیز خدمت بدون منت به مردم است.
ما (من و همسرم) سال‌ها در این فکر بودیم که چگونه می‌توان به مردم خدمت نمود و کسانی که در تنگنای مادی هستند و خود یا خانواده‌شان را که دچار بیماری شده‌اند، یاری نمود تا هم کمکی کرده باشیم، هم احساس رضایت کنیم، چون در بسیج مسجد فعال بودیم، فکر کردیم و از طریق بسیج، قسمتی از مسجد امام حسن عسگری(ع) را در خیابان مهر به این کاراختصاص دادیم. سال‌ها مشغول کار در روزهای ۴شنبه‌ عصر در مسجد بودیم، که از طرف همسرم (دکتر مریم اورعی)در جریان یک کار گسترده و جالب در شهرداری تهران به نام نذر فرهنگی که مورد اقبال اهل‌علم، دانش و فرهنگ نیز می‌باشد، قرار گرفتم.
به نظر من انسان همان‌طور که برای رفع نیازهای مادی خود نیاز به کارکردن دارد، برای رفع نیازهای معنوی خود نیز باید، وقت گذاشته و توشه‌ای برای خود تدارک ببیند.
ما مدت‌ها به خدمت رایگان مشغول بودیم که ناگهان خود من دچار یک بیماری خیلی مهم و خطرناک شدم که پزشکان جهت درمان من بسیج شدند و گفتند بسیار گسترده و شدید است. خبر به دوستانی که ما سال‌ها به خدمت‌رسانی به آنان مشغول بودیم، رسید، تمام آنان بسیج شده و هر کدام با توسل و دعا به کمک من آمدند، و بیمار ی من که بسیار گسترده می‌نمود، با دعای خیر همان مردم، خیلی محدود، قابل درمان و قابل تحمل گردید که من آن را مدیون همین دعای خیر مردم می‌دانم.

دست‌های شفابخش‌تان همیشه پرتوان، دریای دانش‌تان همیشه بی‌کران؛ سلامت و سرافراز باشید.