دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد

دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شددومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی  با هدف ارتقا فعالیت های  بخش آموزش و فعال نمودن اتاق فکربخش آموزش از بین نیکوکاران فعال نذر فرهنگی و ارزش نهادن به مقام نیکوکاران فعال، با حضور ۵۵ عضو فعال بخش آموزش( دبیران، معلمین بازنشسته، دانشجویان و کانون های آموزشی) که به مدت پنج سال با نذر فرهنگی همکاری صمیمانه ای را داشتند، روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه در ساختمان نذر فرهنگی برگزار گردید.

 در ابتدای نشست پس از قرائت قرآن کریم، سرکار خانم یازرلو مدیر اجرایی نذر فرهنگی، گزارشی از فعالیت های بخش آموزش نذرفرهنگی را ارائه و به کارهای در دست انجام اشاره گردند. همچنین سرکار خانم مهندس فیروزفر- مدیر محترم ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، با اشاره به نقش مهم معلمین و نخبگان دانشگاهی در افزایش مشارکت اجتماعی و عمومی سازی گفتمان نذر فرهنگی در بین دیگر متخصصین جامعه و بالا بردن توانمندی بانوان و فرزندان، فعالیت های مستمر نیکوکاران نذر فرهنگی در ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و فرزندان ایشان را از اولویت های ستاد توانمند سازی دانستند.

گفتنی است در این نشست، سرکار خانم حقیقی از معلمین بازنشسته و جناب آقای لطیفی خواه از نیکوکاران فعال بخش آموزش نیز به بیان دیدگاه ها و تجربیات خود از فعالیت در نذر فرهنگی در زمینه تدریس دروس در پایه های مختلف در سرای محلات به دانش آموزان گروه هدف و مسائل و موضوعات مرتبط پرداختند.

در انتهای برنامه نیز از نیکوکاران به پاس زحمات بی دریغشان در زمینه تدریس به دانش آموزان که موجب ارتقاء سطح تحصیلی عزیزان گردیده، تقدیر گردید.

 امیداست بتوان با برگزاری مستمر نشست های تخصصی بستر مناسبی در زمینه ارتقاء سطح علمی دانش آموزان و ترویج نذر فرهنگی به دیگر متخصصین جامعه ایجاد کرد.

نشست تخصصی نیکوکاران فعال در بخش آموزش؛ برگزاری در ساختمان نذر فرهنگی (95/6/10)نشست تخصصی نیکوکاران فعال در بخش آموزش؛ برگزاری در ساختمان نذر فرهنگی (95/6/10)

دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد دومین نشست تخصصی بخش آموزش نذر فرهنگی در ساختمان نذر فرهنگی برگزار شد