حضور نذر فرهنگی در نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی – محدوده خدماتی منطقه ۲

حضور نذر فرهنگی در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲همزمان با برگزاری نهمین دوره نمایشگاه زنان و تولید ملی در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران در بوستان گفتگو، نذر فرهنگی در سالن گلستان مجموعه مذکور با پریایی غرفه از روز پنج شنبه ۱۸ شهریور تا روز جمعه ۲۶ شهریور ماه پذیرای عموم مردم به ویژه نیکوکاران محترم در تخصص های مختلف (آموزشی، پزشکی، مشاوره، حقوقی، دیگر تخصص ها) گردید.

حجه السلام محمدرضا حشمتی- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرکار خانم ملاوردی- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سرکار خانم فاطمه رهبر – معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) و جناب آقای تهرانیان- رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان تهران از مهمانان ویژه نذر فرهنگی در نهمین حضور در نمایشگاه مذکور بودند که بنا گردید همکاری های مشترک با سازمان های مربوطه جهت ترویج  و عمومی سازی گفتمان نذر فرهنگی و خدمت رسانی به اقشار کمتر برخوردار جامعه صورت پذیرد.

همچنین با دعوت نذر فرهنگی متخصصین و نیکوکاران محترم با تخصص های مختلف  با نذر قسمتی از وقت و تخصص خود به خانواده بزرگ نذر فرهنگی پیوستند

 در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲  در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲  در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲  در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲  در نهمین جشنواره زنان و تولید ملی - محدوده خدماتی منطقه ۲