حضور بخش پزشکی نذر فرهنگی در پنجمین جشنواره زنان و تولید ملی در نمایشگاه دائمی شهرداری تهران محدوده خدماتی منطقه ۲

   عضو مشارکت کننده نذر فرهنگی: سرکار خانم دکتر اورعی، پزشک عمومی و جناب آقای دکتر امامی، پاتولوژیست

  مکان: جشنواره زنان و تولید ملی، بوستان گفتگو

سرکار خانم دکتر اورعی، پزشک عمومی و جناب آقای دکتر امامی، پاتولوژیست زوج پزشک و بسیار مهربان عضو محترم بخش پزشکی نذر فرهنگی می باشند، در روز پنجشنبه ۹۳/۷/۳با هماهنگی قبلی به غرفه نذر فرهنگی در پنجمین جشنواره زنان و تولید ملی واقع در کوی نصر، خیابان پیروز، ضلع جنوبی بوستان گفتگو، نمایشگاه دائمی شهرداری تهران تشریف آوردند و به ویزیت پزشکی و انجام تست قند خون و فشار خون از غرفه داران و بازدید کنندگان در قالب نذر فرهنگی پرداختند و با این عمل صالح، مروّج فرهنگ نذر وقت و تخصص بوده و هستند.

نذرشان قبول حق

پزشکی--خبر-بوستان-گفتگو-شهریور93

پزشکی--خبر-بوستان-گفتگو-شهریور93.jpg1

پزشکی--خبر-بوستان-گفتگو-شهریور93.jpg2

پزشکی--خبر-بوستان-گفتگو-شهریور93.jpg3