جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه ۲۱ شهرداری تهران با حضور مدیران شهری در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی منطقه مذکور برگزار شد

جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه 21 شهرداری تهران با حضور مدیران شهری جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی با حضور معاون محترم امور اجتماعی-فرهنگی جناب آقای آزاده، مشاور شهردار در امور بانوان سرکار خانم دکترکمانی و مدیر امور بانوان سرکار خانم یوسلیانی و مدیران محترم محلات منطقه ۲۱ در پهنه غرب شهر تهران شامل مناطق( ۵و۹و۱۸و۲۱و۲۲)، روز دوشنبه مورخ  ۹۴/۹/۹  از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و با هماهنگی امور بانوان، در ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه مذکور برگزار شد.

جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد شروع گردید و در ادامه کارشناس مسئول بخش پزشکی، به نمایندگی از نذرفرهنگی به معرفی اهداف و چشم انداز طرح پرداخته و همچنین شرایط و چگونگی ترویج و ارائه نذورات تخصصی در سرای محلات-مساجد-حسینیه‌ها را توضیح دادند. همچنین تعدادی از مدیران محلات عضو نذر فرهنگی شده و از تجربیات خود در زمینه نذر فرهنگی صحبت و سئوالات خود را مطرح و ضمن خرسندی از وجود چنین طرح خداپسندانه ای تمایل خود را نسبت به ترویج نذر وقت و تخصص در بین متخصصین ساکن و یا شاغل در محدوده خدماتی منطقه ۲۱ را اعلام کردند.

امید است نذر فرهنگی بتواند همکاری های بیشتری با مدیران محترم محلات داشته و به عنوان یک مؤسسه فعال در سطح شهر تهران در بحث ترویج نذر فرهنگی (نذر وقت و تخصص ) و دعوت از متخصصین جهت عضویت در این طرح خداپسندانه و ارائه نذورات تخصصی(آموزشی، پزشکی، مشاوره ای و سایر تخصص ها) در سرای محلات به شهروندان گروه های هدف همکاری صمیمانه ای را  برقرار کند.

به امید خدای مهربان، همواره موظف و متعهد درخدمت مضاعف و کار مضاعف به جامعه باشیم.

جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه 21 شهرداری تهران با حضور مدیران شهری  در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه 21 شهرداری تهران با حضور مدیران شهری  در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه 21 شهرداری تهران با حضور مدیران شهری  در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی ویژه منطقه 21 شهرداری تهران با حضور مدیران شهری  در ساختمان معاونت اجتماعی-فرهنگی