جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی با حضور مدیران محلات منطقه ۲۲ درسالن جلسات ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه مذکوربرگزار شد.

جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی با حضور مدیران محلات منطقه 22 نذر فرهنگی (نذر وقت و تخصص) با رویکرد مشارکت حداکثری مدیران محلات و شهروندان محترم محلات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، اقدام به برگزاری سومین دورازسلسله جلسات معرفی طرح نذر فرهنگی در مناطق مختلف شهر تهران کرده است.

ضمن هماهنگی انجام شده با معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲ و با حضور مدیران محلات، جلسه معرفی طرح نذر فرهنگی عصر روز دوشنبه ۹۴/۹/۲۳، با حضور ۱۲ نفر ازمدیران محلات منطقه مذکور در ساختمان امام علی(ع) برگزار شد. جلسه با تلاوت آیات قرآن کریم توسط جناب آقای غلامی کارشناس اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲ شروع و موضوع جلسه مذکور، آشنایی مدیران محلات با چگونگی جذب متخصصین نیکوکار در تخصص های مختلف(آموزشی، پزشکی، مشاوره، حقوقی و دیگر تخصص ها) نسبت به نذر وقت و تخصص و تعامل بیشتر با مدیران محلات بود. در این راستا مدیراجرایی طرح نذر فرهنگی اهداف و رویکردهای نذر فرهنگی در تحقق این طرح خداپسندانه را برای مدیران محلات بیان کردند و جلسه با پرسش و پاسخ حاضرین در خصوص اجرایی نمودن طرح نذرفرهنگی ادامه یافت و مدیران محترم محلات ضمن خرسندی از وجود طرح نذر فرهنگی و عضویت افتخاری، قول حمایت و پشتیبانی از این تفکر و اشاعه آن در بین متخصصین رشته های مختلف در سطح محلات منطقه ۲۲ و زمینه های ظهور و بروز همه جانبه طرح نذر فرهنگی (نذر وقت و تخصص) در سرای محلات را دادند.

نذرشان

قبول حق