نذرفرهنگی،تغذیه فکری وفرهنگی:

«نذرهای فرهنگی » از جمله نذرهای مغفول مانده ای هستند که جای خالی آنها در جامعه به خوبی احساس میشود این در حالی است که وجود این نوع از نذورات می تواند جای خود را به شایستگی در کنار دیگرنذورات باز کنند.

نذر، سنتی دیرینه و پسندیده و به عنوان یکی از اعتقادات مهم، درهمه ادیان و در بین مسلمانان، خصوصا شیعیان نهادینه شده است. همه ساله و در ما ههایی چون شعبان، رمضان و محرم، به و یژه در تاسوعا و عاشورا شاهد برپایی هیئت های مذهبی درسراسر کشور هستیم و امید است درآینده نزدیک شاهد هیئت های تخصصی باشیم و در طول سال به ارائه نذورات تخصصی بپردازیم و قیام عاشورا در طول سال در هیئت های تخصصی مطرح باشد.

ارائه آگاهی و ارتقاء سطح بصیرت، مهمترین هدف مجالس عزاداری ائمه اطهارعلیها السلام :

لزوم گسترش نذرهای فرهنگی وهمراه بودن مجالس عزاداری با سخنرانی در مورد مسائل مختلف فرهنگی ، اجتماعی که دانستن آ نها در سطح جامعه به صورت یک نیازاحساس می شود ابزار موثری در بالابردن سطح آگاهی افراد محسوب می شود.

درجلسات عزاداری به دلیل شرکت داشتن اقشارمختلف جامعه با هر سن و سال، موقعیت و شغل و همچنین حضور خانواد ه ها، فرصت خوبی برای آگاه سازی، تفکر، تعقل، آموزش و اشاعه هر چه بیشتر فرهنگ حسینی فراهم می آید.

حماسه عاشورا به دلیل داشتن فرهنگ خاص و ایجاد تحول فکری منحصر به فردش، اثری این چنین طولانی بر انسانها از خود برجای گذاشته است، بنابراین نذرهای فرهنگی علاوه بر ایجاد زمینه های رشد و تعالی انسان و در نهایت رسیدن به رشد و کمال، حس مسئولیت و تعهد در قبال سایر همنوعان را تقویت و بر اثربخش تر شدن فرهنگ عاشورایی و گسترش روز افزون آن کمک خواهد کرد. یکی از نتایج مهم اشاعه و گسترش نذورات فرهنگی پیشگیری از بروز ناهنجار یها و معضلات جدی اجتماعی در سطح جامعه است.

ابعاد مختلف نذر:

نذر ابعاد مختلفی داشته و ارائه نذورات مختلف، همچون خدمت رسانی به همنوعان در زمینه های تخصصی، در دایره نذورات گنجانده می شوند. همه انسانها برای رسیدن به حوائج دنیوی و اخروی نذر می کنند، البته شکل ادای نذورات بر اساس نیاز هر جامعه تغییر می کنند.

 زمانی ارائه نذورات درقالب غذا دادن جای می گیرند و زمانی ارائه آنها در قالب خدمت رسانی به همنوعان شکل می گیرند. در این برهه  از زمان ارائه نذورات فرهنگی (نذر وقت و تخصص) به دلیل ایجاد بعد فکری ومعنوی بیشتر در جامعه از لزوم گسترش بیشتری برخورداراند.

تهیه  نرم افزارها و کتا بهای مفید در زمینه های مختلف، با موضوعات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و… ، برگزاری نشست ها و جلسات موضوعی با هدف مطرح نمودن مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف در بین نوجوانان،جوانان و بزرگسالان وبه و یژه کودکان تأثیرات بسیار مطلوبی از لحاظ فردی و اجتماعی در جامعه خواهند داشت.

نذر وقت وتخصص:

نذر فرهنگی بهترین راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی، و از جمله بیمار یهای روحی – روانی و جسمی است .هریک از متخصصین جامعه با نذر قسمتی از وقت و تخصص خود علاوه بر اینکه مشکلی از همنوعان خود را برطرف می کنند در ضمن به سطحی از خودباوری می رسند که مشکلات خودشان را بسیار کوچک دیده وخیلی راحت تر آن را بر طرف می سازند.

معلم با نذر خود درس می دهد،پزشک با نذر خود معالجه می کند،مشاور با نذر خود در زمینه های مختلف مشاوره می دهد و وکیل محترم با نذر خود مشاوره حقوقی و همه متخصصان محترم می توانند در این راه سهیم باشند و بخش بزرگی از مشکلات مردم را برطرف ساخته و با بالا بردن سطح آگاهی اقشار جوان، نوجوان و حتی کودکان دید و درک وسیع تری نسبت به مسائل مختلف بوجود آورد.

مسئله بسیار مهم این است که «نذر فرهنگی » به وجودآورنده حس مسئولیت و تعهد بیشتر مردم در قبال سایر همنوعان است و با توجه به اینکه انجام این عمل خیرخواهانه نیاز به شناسایی افراد در لایه های مختلف جامعه و آگاهی از امکانات و نیاز آموزشی آنها دارد بنابراین سوق دادن اعتقادات پاک و خداپسندانه مردم در قالب نذورات  فرهنگی و رفع نیازهای معنوی جامعه برکت و خیر فراوانی رابه دنبال خواهد داشت.