برگزاری کلاس آموزشی درس عربی در سرای محله بهارستان- منطقه ۱۲

 برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی در ساختمان مرکز کوثر منطقه 13سرکار خانم آرامیان عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس درس ریاضی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

  بخش آموزش نذر فرهنگی در راستای خدمت رسانی به افراد کمتر برخوردار جامعه، با همیاری و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم آرامیان اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه درس ریاضی در روز  پنج شنبه  مورخ  ۹۵/۸/۱۳از ساعت ۱۰ تا ۱۲ جهت ۲ نفر از دانش آموزان معرفی شده در سرای محله بهارستان منطقه ۱۲ نمود .

سرکار خانم آرامیان  

نذرتان قبول حق