برگزاری کارگاه شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه۱۷

برگزاری کارگاه شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه17سرکار خانم تنهایی، کارشناس مامایی و نیکوکار محترم بخش پزشکی نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۳ به مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۱۷ تشریف بردند و برای ۲۲ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، کارگاه پزشکی با موضوع پیشگیری و درمان بیماری های زنان برگزار کردند.

در پایان جلسه سرکار خانم تنهایی، به سوالات بانوان حاضر پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

سرکار خانم تنهایی بزرگوار

                                                                                                        نذرتان قبول حق