برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی ویژه بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی (منطقه ۱۸)

برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی ویژه بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی (منطقه 18) کارگاه آموزشی حقوقی ویژه بانوان سرپرست خانوار توسط جناب آقای مهران بخشی کارشناس حقوقی و عضومحترم  بخش حقوقی نذر فرهنگی در محدوده خدماتی منطقه ۱۸ برگزار شد.

زمان : یکشنبه  ۹۵/۲/۵  -  ساعت ۱۷ تا۱۵

مکان :  سالن اجتماعات معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه ۱۸ 

با عنایت به در خواست اداره امور بانوان منطقه ۱۸ و در راستای ارتقای سطح دانش و افزایش آگاهی بانوان سرپرست خانوارکارگاه آموزشی حقوقی با موضوع حقوق خانواده و براساس لایحه جدید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور جناب آقای بخشی، عضو محترم بخش حقوقی نذر فرهنگی در معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه ۱۸ با شرکت ۵۶ نفر از بانوان تحت پوشش برگزار گردید. در این گارگاه ضمن آشنایی بانوان با حقوق خویش و احکام جاری در قانون به پرسش های آنان در زمینه مشکلات حقوقی پاسخ داده شد.

نذر شان قبول حق

برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی ویژه بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی (منطقه 18) برگزاری کارگاه آموزشی حقوقی ویژه بانوان سرپرست خانوار در قالب نذر فرهنگی (منطقه 18)