برگزاری کلاس هنری (آموزش ساخت زیورآلات) ویژه بانوان سرپرست خانوار و دیگر شهروندان علاقه‌مند در قالب نذر فرهنگی –منطقه ۲۲

منطقه22کلاس هنری (آموزش ساخت زیورآلات) توسط سرکار خانم رستمی مربی هنری و عضو محترم بخش دیگر تخصص ها در قالب نذر فرهنگی و با حضور بانوان سرپرست خانوار و دیگر شهروندان علاقه‌مند در سرای محله زیبا دشت- منطقه ۲۲  برگزار شد.

زمان: روز چهارشنبه ۹۵/۱/۲۵– ساعت ۱۱ الی ۱۲

مکان: سرای محله زیبا دشت بالا ( منطقه ۲۲)

سرکار خانم رستمی عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کلاس های هنری اقدام نمودند، ایشان به طور مستمر، روزهای چهارشنبه هر هفته، آموزش هنری در زمینه ساخت زیورآلات را به بانوان سرپرست خانوار و دیگر بانوان متقاضی محله آموزش می دهند. پس از فراگیری و اتمام دوره، هنرجویان میتوانند نمونه صنایع دستی خود را در سرای محله ی فوق الذکر جهت بازدید و فروش به نمایش بگذارند.

سرکار خانم رستمی بزرگوار

 نذرتان قبول حق و راهتان مستدام باد