برگزاری کلاس هنری (آموزش ساخت زیورآلات دستی) در محدوده خدماتی(منطقه ۲۰) در قالب نذر فرهنگی

شهربانوی منطقه 20- کلاس هنری نذر فرهنگی-سرکار خانم تمهتننظر به استقبال هنرجویان محترم، کلاس های آموزشی هنری نذر فرهنگی  در مرکز شهربانوی منطقه ۲۰ برگزار می شود. 

سرکار خانم تهمتن مربی هنری و عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی هنری اقدام نمودند، ایشان به طور مستمربا نذر فرهنگی همکاری کرده و در مرکز شهربانوی منطقه ۲۰ و همچنین در مرکز ری شناسی منطقه مذکور، کلاس های هنری در زمینه آموزش ساخت زیورآلات دستی به بانوان متقاضی را برگزار می کنند. پس از فراگیری و اتمام دوره، هنرجویان میتوانند نمونه صنایع دستی خود را جهت بازدید و فروش به نمایش بگذارند.

برگزاری-کلاس-هنری-نذر-فرهنگی-در--مرکز-شهربانو-و-مرکز-ری-شناسی-منطقه-20--سرکار-خانم-تمهتن

سرکار خانم تهمتن بزرگوار

 نذرتان قبول حق و راهتان مستدام باد