برگزاری کلاس های هنری (شمع سازی) در مرکز مداخله در بحران – محدوده خدماتی(منطقه ۱۲) در قالب نذر فرهنگی

برگزاری کلاس های هنری (شمع سازی)  در مرکز مداخله در بحران - محدوده خدماتی(منطقه 12) در قالب نذر فرهنگینذر فرهنگی با بهره گیری از وقت و تخصص اعضای نیکوکار اقدام به برگزاری مستمر کلاس های آموزش مهارت های هنری نمود.

نظر به استقبال از کلاس های آموزشی هنری و با هماهنگی های انجام شده با مرکز مداخله در بحران؛ سرکار خانم خرمشاهی عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی هنری اقدام نمودند، ایشان روزهای سه شنبه هر هفته کلاس آموزش شمع سازی به بانوان شاغل در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۱۲ و دیگر متقاضیان را برگزار می کنند.

سرکار خانم خرمشاهی بزرگوار

نذرتان قبول حق