برگزاری کلاس آموزشی دروس نهضت سواد آموزی درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸

برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی درسرای محله لشگر شرقی منطقه 8سرکار خانم مختاری عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دورس نهضت در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

 با همراهی و حمایت نیکوکار محترم بخش آموزش سرکار خانم مختاری روز چهارشنبه مورخ  ۹۵/۸/۱۹ از ساعت ۱۱-۹ کلاس آموزشی در زمینه تدریس دروس نهضت سواد آموزی برای بانوان سرپرست خانوار پرداختند.

نذرشان قبول حق