برگزاری کلاس آموزشی درس عربی در مرکز شهربانوی منطقه ۱۳

 برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی در ساختمان مرکز کوثر منطقه 13سرکار خانم کیایی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس درس عربی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

 بخش آموزش نذر فرهنگی  در تاریخ های  ۹۵/۸/۱۰و ۹۵/۸/۱۷از ساعت ۱۲-۱۴ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم کیایی اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس عربی برای یکی از فرزندان بانوان سرپرست خانوار در مرکز شهربانوی  منطقه ۱۳ نمود.

سرکار خانم کیایی

 نذرتان قبول حق