برگزاری کلاس آموزش علوم کامپیوتری درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸

برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی درسرای محله لشگر شرقی منطقه 8جناب اقای جوکار عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس علوم کامپیوتری در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

 بخش آموزش نذر فرهنگی در روز یکشنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۳ از ساعت ۱۱-۹ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم  جناب آقای جوکار اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس علوم کامپیوتری در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸نمود.

جناب آقای جوکار

 نذرتان قبول حق