برگزاری کلاس آموزشی دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی در سرای محله حشمت الدوله منطقه ۱۱

سرکار خانم مردفرد عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

سرکار خانم مردفرد عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

بخش آموزش نذر فرهنگی در روز یکشنبه مورخ  ۹۵/۶/۲۷ با همراهی و حمایت نیکوکار محترم سرکار خانم مردفرد اقدام به برگزاری کلاس آموزشی در زمینه تدریس دروس پایه دوم ابتدایی برای یکی از فرزندان بانوان سرپرست خانوار در سرای محله حشمت الدوله منطقه ۱۱ نمود.

سرکار خانم مردفرد بزرگوار

 نذرتان قبول حق و راهتان مستدام باد