برگزاری کلاس آموزشی دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی در مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) منطقه ۲۲

سرکار خانم مهدیان عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی،  به تدریس دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند 

سرکار خانم مهدیان عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی،  به تدریس دروس ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند

بخش آموزش نذر فرهنگی اقدام به برگزاری مستمر کلاس آموزشی در زمینه دروس ابتدایی، از روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۷/۱۸(همه روزه به جز پنج شنبه ها) توسط نیکوکار محترم سرکار خانم مهدیان در  مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) منطقه ۲۲ جهت ۵ نفر از فرزندان بانوان سرپرست خانوار نمود.

سرکار خانم مهدیان بزرگوار

 نذرتان قبول حق و راهتان مستدام باد