برگزاری کلاس آموزشی دروس ابتدایی در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸

برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی در ساختمان مرکز کوثر منطقه 13سرکار خانم تقوی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس دروس پایه ششم ابتدایی در قالب نذر فرهنگی پرداختند

بخش آموزش نذر فرهنگی اقدام به برگزاری مستمر کلاس آموزشی در زمینه دروس پایه هفتم ابتدایی، در روزهای پنج شنبه  از ساعت ۱۴-۱۲توسط نیکوکار محترم سرکار خانم تقوی در  سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ جهت ۹ نفر از فرزندان بانوان سرپرست خانوار نمود.

سرکار خانم تقوی

 نذرتان قبول حق