برگزاری کلاس آموزشی درس شیمی درسرای محله بهارستان منطقه ۱۲

برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی درسرای محله بهارستان منطقه 12 سرکار خانم سرچمی عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس شیمی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

 با همراهی و حمایت نیکوکار محترم بخش آموزش سرکار خانم سرچمی روز دوشنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۴ از ساعت ۱۷-۱۵ کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس شیمی برای یک نفر از دانش آموزان مستعد تحصیل در سرای محله بهارستان منطقه ۱۲ برگزار شد.

سرکار خانم سرچمی

 نذرتان قبول حق