برگزاری کلاس آموزشی درسرای محله لشگر شرقی منطقه ۸

برگزاری کلاس آموزشی در قالب نذر فرهنگی درسرای محله لشگر شرقی منطقه 8سرکار خانم مظاهری عضو نیکوکار بخش آموزش نذر فرهنگی، به تدریس ریاضی در قالب نذر فرهنگی پرداختند.

 با همراهی و حمایت عضو محترم و نیکوکار نذر فرهنگی سرکار خانم مظاهری روز شنبه مورخ  ۹۵/۸/۲۲ از ساعت ۱۶-۱۴ کلاس آموزشی در زمینه تدریس درس ریاضی برای۴نفر از دانش آموزان مستعد تحصیل در سرای محله لشگر شرقی منطقه ۸ برگزار شد.

سرکار خانم مظاهری 

 نذرتان قبول حق