برگزاری کارگاه پزشکی مامایی نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی بهاران منطقه۲

 برگزاری کارگاه پزشکی مامایی نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی بهاران منطقه2بخش پزشکی نذر فرهنگی با هماهنگی و همکاری اداره امور بانوان منطقه۲، اقدام به برگزاری کارگاه نمود.به همین منظور سرکار خانم مردانی، کارشناس مامایی و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۹به مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۲ تشریف بردند و برای ۱۲ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، کارگاه پزشکی مامایی برگزار کردند.

سرکار خانم مردانی بزرگوار

نذرتان قبول حق