برگزاری کارگاه شناخت ، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه۴

برگزاری کارگاه شناخت ، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه4بخش پزشکی نذر فرهنگی با هماهنگی و همکاری اداره بانوان منطقه۴، اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری و درمان بیمار ی های زنان نمود. سرکار خانم زیبا کاظمی، متخصص مامایی و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۱به دو مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۴ تشریف بردند و جهت ۲۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مراکز، کارگاه پزشکی در قالب نذر فرهنگی برگزار کردند.

در پایان جلسه سرکار خانم کاظمی، به سوالات بانوان پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

 برگزاری کارگاه شناخت ، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه4

سرکار خانم کاظمی بزرگوار

                                                                                                        نذرتان قبول حق