برگزاری کارگاه شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه۱

برگزاری کارگاه شناخت ، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه1بخش پزشکی نذر فرهنگی با هماهنگی و همکاری اداره بانوان منطقه۱، اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری و درمان بیماری های زنان نمود.

سرکار خانم بیات، متخصص مامایی و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۱ به مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۱ تشریف بردند و جهت ۱۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، کارگاه پزشکی برگزار کردند.

در پایان جلسه سرکار خانم بیات، به سوالات بانوان حاضر پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

سرکار خانم بیات بزرگوار

                                                                                                        نذرتان قبول حق