برگزاری کارگاه شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه۱۱

 خ حیدریسرکار خانم حیدری، کارشناس ارشد مامایی و نیکوکار محترم بخش پزشکی نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۴ به مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۱۱ تشریف بردند و برای۵۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، کارگاه پزشکی با موضوع پیشگیری و درمان بیماری های زنان برگزار کردند.

در پایان جلسه سرکار خانم حیدری، به سوالات بانوان حاضر پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

سرکار خانم حیدری بزرگوار

                                                                                                        نذرتان قبول حق