برگزاری کارگاه شناخت، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه۱۳

برگزاری کارگاه شناخت ، پیشگیری و درمان بیماری های زنان و ارائه مشاوره پزشکی در قالب نذر فرهنگی در مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه13بخش پزشکی نذر فرهنگی با هماهنگی و همکاری اداره بانوان منطقه۱۳، اقدام به برگزاری کارگاه پیشگیری و درمان بیماری های زنان نمود.

سرکار خانم زیبا فدایی، متخصص مامایی و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۱ به مرکز مهارت آموزی کوثر منطقه ۱۳ تشریف بردند و جهت ۹ نفر از بانوان سرپرست خانوار شاغل در این مرکز، کارگاه پزشکی برگزار کردند.در پایان جلسه سرکار خانم فدایی، به سوالات بانوان پاسخ و راهنمایی های لازم را ارائه نمودند.

سرکار خانم فدایی بزرگوار

                                                                                                       نذرتان قبول حق