برگزاری کارگاه حقوقی نذر فرهنگی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگی

   برگزاری کارگاه حقوقی نذر فرهنگی در دفتر پهنه شرق نذر فرهنگیکارگاه آموزشی حقوقی، توسط جناب آقای رحیمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو نیکوکار بخش حقوقی نذر فرهنگی در  دفتر پهنه شرق (ساختمان شماره ۲ سرای محله لشگر شرقی) برگزار شد.

با عنایت به گسترش فعالیت های محله محور و در راستای ارتقای سطح دانش و افزایش آگاهی شهروندان در محله لشگر شرقی در منطقه ۸ و آشنایی بانوان با حقوق زن در خانواده، کارگاه آموزشی حقوقی در روز دوشنبه  ۹۵/۱۰/۲۰ از ساعت  ۹ تا ۱۲  با حضور ۱۰ نفر از بانوان در دفتر پهنه برگزار شد. در گارگاه مذکور ضمن آشنایی حاضرین با موضوع حقوق زن در خانواده و احکام جاری آن در قانون اساسی به پرسش های مطرح شده در زمینه مشکلات حقوقی توسط عضو نیکوکار نذر فرهنگی پاسخ داده شد.

نذرتان قبول