برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع کنترل خشم در سرای محله سرآسیاب منطقه ۹

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع کنترل خشم  در سرای محله سرآسیاب منطقه 9در راستای ارتقاء سطح آگاهی شهروندان، با اولویت بانوان سرپرست خانوار، نذر فرهنگی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع کنترل خشم  کرده  و این کارگاه توسط عضو نیکوکار  نذر فرهنگی جناب آقای مسعود تقدسی در ۳ هفته متوالی  روزهای  شنبه  (۱/۲۶، ۲/۲ ، ۹/۲ ) از ساعت ۱۱الی۱۳برگزار گردید.

در این کارگاه توضیحات به صورت تصویری و در قالب فایل پاورپوینت ارائه شد. تعداد ۳۰ نفر از بانوان سرپرست خانوار ساکن محله سر آسیاب منطقه ۹ از نذورات تخصصی و مشاوره برخوردار شدند.