برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع تقویت اعتماد به نفس فرهنگسرای امید منطقه ۱۳

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با موضوع تقویت اعتماد به نفس فرهنگسرای امید منطقه 13در راستای ارتقاء سطح آگاهی شهروندان با اولویت  بانوان سرپرست خانوار، کارگاه آموزشی مشاوره،  با موضوع تقویت اعتماد به نفس توسط عضو نیکوکار نذر فرهنگی سرکار خانم کامران، در روز شنبه ۹۶/۲/۲ از ساعت ۱۱الی۱۳ برگزار شد.

 تعداد حاضرین در جلسه ۵۰ نفر بودند که از کارگاه مشاوره بهره مند شدند.