برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی خانواده -مرکز شهربانو محدوده خدماتی منطقه۷

توسط : جناب آقای نصیر دکترای مهندسی خانواده و عضو محترم نذر فرهنگی

زمان : چهارشنبه ۹۴/۲/۲۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان : مرکز شهربانو محدوده خدماتی منطقه۷

         با اعلام ودرخواست اموربانوان منطقه هفت و هماهنگی های انجام شده از سوی نذر فرهنگی جناب آقای دکتر نصیر  - عضو محترم نذر فرهنگی، نسبت به برگزاری کارگاه مشاوره با موضوع توانمند سازی خانواده در پیشگیری از آسیب ها، تاثیر کنترل خانواده (خانواده درمانی)و آموزش های لازم در این زمینه اقدام کردند، در کارگاه یاد شده  ۷۱ نفر از بانوان سرپرست خانوارساکن در منطقه  ۷ و تحت پوشش ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران حضور داشتند و کارگاه مذکور مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و خواستار برگزاری جلسات مستمر  شدند

 ” نذرشان قبول حق”

بخش مشاوره نذر فرهنگی- منطقه 7 شهرداری تهران بخش مشاوره نذر فرهنگی- منطقه 7 شهرداری تهران