برگزاری چهارمین نشست واکاوی مولفه‌های نذر فرهنگی

چهارمین و آخرین نشست دانشگاهی واکاوی مولفه‌های نذر فرهنگی با موضوع «نذر فرهنگی، اقتصاد و مدیریت» برگزار می‌گردد.

پس از برگزاری سه جلسه نشست در موضوعات «نذر فرهنگی، دین‌پژوهی و اخلاق» و «نذر فرهنگی و جامعه» در دانشگاه تهران و «نذر فرهنگی و ارتقای سلامت» در دانشگاه الزهرا، چهارمین و آخرین جلسه از این سلسله نشست‌ها با همکاری اساتید دانشگاه در موضوع «نذر فرهنگی، اقتصاد و مدیریت» برنامه ریزی گردیده است.  در این جلسه که روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد مولفه‌های نذر فرهنگی در موضوعات مرتبط با اقتصاد رفتاری، مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و توانمندسازی بررسی خواهد شد.

مطابق روال گذشته حضور برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.

unnamed