برگزاری مشاوره پزشکی(تغذیه و رژیم درمانی)در امام زاده اسماعیل(س) زرگنده منطقه ۳

سرکار خانم فرشته سادات پورسید آقایی، کارشناس تغذیه و عضو محترم نذر فرهنگی بخش پزشکی نذر فرهنگی با هماهنگی و همکاری آستان مقدس امام زاده اسماعیل (س) زرگنده جلسه مشاوره پزشکی با موضوع تغذیه و رژیم درمانی برگزار نمود.سرکار خانم فرشته سادات پورسید آقایی، کارشناس تغذیه و عضو محترم نذر فرهنگی جهت اداء نذر تخصصی در روزهای شنبه اول هر ماه به امام زاده اسماعیل (س) زرگنده تشریف برده و در تاریخ شنبه ۹۵/۹/۶ تعداد ۱۰ نفر از شهروندان از مشاوره پزشکی برخوردار شدند.

سرکار خانم پور سید آقایی بزرگوار

                                                                         نذرتان قبول حق