اینفوگرافی نذر فرهنگی

اینفوگرافی: این کلمه از دو جز اینفو و گراف تشکیل شده است، اینفو مخفف کلمه information  به معنی اطلاعات است و  graphic  هم به معنی تصویر است، و اینفوگرافی یعنی ارائه اطلاعات یا اطلاع رسانی از طریق تصویر.

اینفوگرافی نذر فرهنگی شامل پنج بخش آموزش، پزشکی، مشاوره، حقوقی ، دیگر تخصص ها و سایت و سامانه است