اهداف کلی نذر فرهنگی

  1. تبلیغ ، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نذر در جامعه
  2.  ایجاد فرصت جدید نذر برای تمام مردم ( نذر وقت و تخصص و مهارت )
  3. سعی در برآوردن نیازهای فرهنگی اجتماعی جامعه
  4.  بالا بردن مشارکت اجتماعی  مبتنی بر آموزه های دینی
  5.  از بین بردن روحیه ی بی تفاوتی در جامعه و جایگزین کردن همیاری و کمک به همنوع
  6.  بالاتر بردن حس همدلی، دگرخواهی  و مسئولیت پذیری در آحاد جامعه
  7.  بالاتر بردن آگاهی اجتماعی و اعتلای حس خودباوری در جامعه
  8.  ارائه خدمات تخصصی در قالب نذر فرهنگی به عموم مردم و البته در الویت اول زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان
  9. و دیگر نیازمندان جامعه می باشد.

*****

اهمیت وضرورت نذر فرهنگی

با توجه به الزامات جامعه جهت بدست آوردن اطلاعات و مهارتها در زمینه های مختلف و تجهیز افراد به سلاح علم، افراد متخصص میتوانند بدین وسیله، علوم وفنون و مهارتهای خود را با صرف مقداری ازوقت خود در اختیار اقشار نیازمند قرار دهند .گاهی این اقدام میتواند در امور مشاوره های اجتماعی، روانشناسی و آسیبی باشد و از سقوط ارزشی در جامعه جلوگیری نماید، و گاه با آموختن تخصص مورد نیاز یک فرد، انسانی را از رها شدن و سرگردانی نجات دهد .

با توجه به پیچیدگی روز افزون مسا ئل شهری و مشکلات و مسائل فراوانی که شهروندان با آن روبرو هستند، شناخت مسائل و رفع آنها در جهت برقراری عدالت اجتماعی که تمام شهروندان باید در آن سهیم باشند، ضروری به نظر میرسد .

تقسیم عادلانه ی امکانات فرهنگی با هزینه ی ناچیز با مشارکت شهروندان متعهد و متخصص امکان پذیر است . با اجرای این امر دین بندگان خدا که برعهده ی فرد فرد شهروندان این شهر است ادا گردیده و حس مسئولیت در قبال همنوعان را تقویت مینمایید .

در این طرح با شناسایی افراد نیازمند در لایه های مختلف جامعه امکانات و آموزش ها با خواست و مشارکت متخصصان و صرف وقت از سوی آنان در اختیار نیازمندان قرار میگیرد . در واقع با شناخت نیازهای روز جامعه میتوان اعتقادات پاک و خدا پسندانه را که در راستای انسجام و رفع نیاز جامعه است سوق داد .